SELMA DOLGUN

SELMA DOLGUN

SEN CERİTSİN
Sen, sen Ceritsin!
Beysin,
Beyliksin,
Özü bir sözü birsin.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Oğuz boyusun,
Türkmensin,
Yiğitden olma yiğitsin.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Rakka'dan sürgün, arlısın,
Namlısın, Fettah'sın.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Soylusun, şereflisin,
Baş verip, baş eğmeyensin.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Gönüllere yerleşik göçebesin,
Başın dik, çilelisin.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Evsizsin, vatansız değilsin,
Mülksüzsün ama zenginsin.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Hak yemez, hakkından da geçmezsin,
Aşını ekmeğini bölüşür, toprağını bölüşmezsin.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Dağda, bayırdasın,
Hem düzlükte hem ovadasın,
Adının geçtiği diyardasın.
-------------------
Sen, sen Ceritsin!
Aşiretsin,
Türkmensin,
Başkalaşmayan özdesin.
-------------------
Sen, sen CERİTSİN!...

Ana İçerik