AŞIK ALİ ATAŞ

AŞIK ALİ ATAŞ

ANCA SEN MİSİN?
*************************************
Ey! Biçare insan ne gamlanırsın?
Türlü çile çeken anca sen misin?
Sonsuza yaşarım ölmem sanırsın,
Tüm canlı ölecek anca sen misin?
*************************************
Gerçeği görmeyen gözler baka? kör,
Doğru sorulara doğru cevap ver,
Nice melül masum kalanları gör,
Melül masum kalan anca sen misin?
*************************************
Kast etmeyin eşin dostun canına,
Düştüğünde kimse gelmez yanına,
Düşmüşsün gidersin nefsin ardına,
Dünyanın tamahı anca sen misin?
*************************************
Kimsenin dünyasın eylemesin dar,
Dost düşman ayırma şefkatinle sar,
Bu zamanda nice öksüz yetim var,
Öksüz yetim kalan anca sen misin?
***************************************
Birçoğu canından usandı bıktı,
Komşu komşusuna yüzünü yıktı,
Zamanın insanı çığırdan çıktı,
Çığırından çıkan anca sen misin?
**************************************
Eski dostlukları aramayın yok?
Herkesin bağrına saplanacak ok,
Daha hoş görülü insanımız çok,
Hoş görülü insan anca sen misin?
**************************************
Ali’m bak acılar yürekler dağlar,
Gözyaşları akar sel olur çağlar,
Zamanı gelince tüm canlı ağlar,
Oturup ağlayan anca sen misin?

Ana İçerik