KAHRAMANMARAŞ İL MERA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi sınırları içerisinde bulunan mera, yaylak, kışlak, umuma ait çayır ve otlakların 4342 sayılı Mera Kanunu'nun 9'uncu maddesi hükümlerine göre yapılan tespit ve tahdit çalışmaları ile Komisyonumuzun,  Mera Kanunu'nun 11'inci maddesine göre yapmış olduğu çalışmalarının sonuçlarına göre Kahramanmaraş İli, Çağlayancerit İlçesi sınırlarında  Tahsis çalışmaları tamamlanmış olup, Tahsis kararı ile ilgili bilgi ve belgeleri bildirir tutanaklar ile tahsisi yapılan taşınmazların sınırları kroki ve haritalarında gösterilmiştir.

            İlan edilen belgelerin incelenerek, taşınmaz mallar üzerinde itirazı olanlar ile tahsiste hata olduğunu iddia edenlerin, ilan müddeti olan 15/10/2017 ile 15/11/2017 tarihleri arasında Kadastro Mahkemelerine/Asliye Hukuk Mahkemelerine itirazda bulunulması, itirazda bulunulmadığı takdirde tahsis çalışmaları sonuçlarının kesinleştirileceği,

4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 13 üncü maddesi uyarınca ilan olunur. 


Haritaya ulaşmak için tıklayınız....
Bu Yazı 630 kez Okundu.