Ücret Tarifesi

Ücret Tarifesi

ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ
2022 YILI ÜCRET TARİFESİ
 

2022 Yılı Ücret Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ilgili maddeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

 

AYAKLI TANITIM LEVHASI YER TAHSİS ÜCRETİ

Gelirin Türü

Tutarı TL

1

Ayaklı Tanıtım Levhası Yer Tahsis Ücreti (Yıllık)

220,00

2

Lazer ve projektörle reklama dönük, firma yerini belirtir ışıklı reklam ücreti

170,00

 

  EĞLENCE VERGİSİ

2464 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi Gereği Çağlayancerit Belediye Meclisince 2013 Yılı için belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Gelirin Türü

Tutarı TL

1

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden bar, pavyon, gece kulübü, müzikli gazino, taverna, kokteyl salonları, diskotek vs. günlük

5,00

2

Bilardo, masa futbolu gibi eğlence yerlerinden çalışılan her gün için 

1,00

3

Müşterek bahislerden

%20

4

Biletle Girilen Yerlerde

Yerli film göstermelerinden

%10

Yabancı film göstermelerinden

%10

Spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden

%10

Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden

%20

 

  İŞGAL HARCI

2464 Sayılı Kanunun Geçici 7. Maddesi Gereği Çağlayancerit Belediye Meclisince 2013 Yılı için belirlenen ücret tarifesi uygulanacaktır.

Gelirin Türü

 

Tutarı TL

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

 

1

 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

 

1,50

 

 

2

52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına  

 

2,50

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

 

5,00

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

Gelirin Türü

Tutarı TL

1

Aile Cüzdanı Bedeli (Maliye Bakanlığının 2022 Yılında Belirlediği fiyat)

-

2

Evlendirme Nikâh Basılı Evrakı Ücreti

120,00

3

Evlendirme Nikâh Salonunda mesai saatleri içinde  

ücretsiz

4

Evlendirme Nikâh Ücreti Mesai saati dışında ve Nikâh Salonu dışında

500,00

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

  İŞ MAKİNALARI KİRA ÜCRETİ SAATLİK (KDV) DAHİL

Gelirin Türü

Tutarı TL

1

Lastik tekerli kazıcı saatlik ücreti

175,00

2

Ekskavatör saatlik ücreti

300,00

3

Yükleyici Loder saatlik ücreti

350,00

4

Greyder saatlik ücreti

400,00

5

Silindir saatlik ücreti

300,00

6

Kamyon nakliye ücreti Gölbaşı – Pazarcık –Narlı

600,00

7

Kamyon nakliye ücreti Kahramanmaraş

700,00

8

Fakir ve Yardıma Muhtaçların İş Makinelerden faydalandırılması

ücretsiz

 

  YOL SÖKÜM İZİN ÜCRETİ : (KDV Dahil)

Gelirin Türü

Tutarı TL

1

Karo kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden

190,00

2

Asfalt yolun sökümünün metre tülünden

220,00

3

Parke yolun sökümünün metre tülünden

110,00

4

Beton kaldırım olan yolun sökümünün metre tülünden

130,00

5

Stabilize yolun sökümünün metre tülünden

35,00

6

Bazalt taşı kaldırımın sökümünün metre tülünden

220,00

7

Çim sökümünün metre tülünden

80,00

8

Sökülen yolun genişliği 40 cm’yi geçtiği taktirde yukarıdaki ücretlerin %50 fazlası alınır.

9

İzinsiz kazı yapanlardan iki katı alınır.

KASKİ’nin yapmış olduğu yol kazım ücretlerini gerektirir durumlarda (su şebeke yapımı ve tamiratı. Kanalizasyon yapımı aşamasında Su ve Kanalizasyon İdaresince sökülen ve tamiratı tekrar KASKİ  tarafından yapılan işlerden ücret talep edilmeyecektir

 

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

  İMARLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÜCRETLER

 Gelirin Türü

Tutarı TL

İMAR ÇAPI ÜCRETİ

 Konutlardan İmar çapı ücreti beher m2

2,00

İşyerlerinden İmar çapı ücreti beher  m2

2,40

Zemin tespiti (tek parsel için)

300,00

Dilekçe ile talep edilmesi halinde, imar çap ücretlerinde arsanın imar planında gösterilen yapı inşaat alanını tümünün kullanılmak istenilmediği durumlarda talep edilen inşaat alanına göre ücretlendirilir. İmar çapı belgesine talep ettiği inşaat alanı bilgisi eklenir. ve Tarımsal ve Hayvansal amaçlı üretim yapan tesisler (Entgre Tesisler Hariç) imar çapı ücretinden muaftır.

4708 Sayılı Yapı Denetim kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce (01.01.2011) ruhsatlandırılmış binalarda bu tarife geçerlidir.

İMAR TADİLAT ÜCRETİ

İmar tadilatı müracaat bedeli

300,00

İmar durumu sorma ücreti

25,00

Halihazır Harita İnceleme ve Onay 1000-M2’ye kadar

200,00

1000 m2 İlave her metrekare için

0,07

Dosya inceleme ücreti

150,00

Turizm Tesis Alanı, Sanayi Alanı, Sektörel Çalışma ve Depolama Alanları beher m2

4,50

Teknik Altyapı alanlarında ( Trafo, su ve gaz deposu vb.) beher m2

10,00

Kat İrtifakı İnceleme ücreti

50,00

Yapı ruhsatı yenileme, yeniden şantiye şefi, yapı sahibi, yapı denetim vb. değişiklerinde

200,00

İmar Plan Teklif ve Değişikliklerinde Yenilenebilir Enerji Santrallerinde HES, GES, RES vs. toplam kurulu güç ( MW)

 

0-0,99 MW

30.000,00

1-4,99 MW

60.000,00

5-9,99 MW

90.000,00

10 MW ve Üzeri

130.000,00

TEMEL ÜSTÜ VİZE ÜCRETİ

Konut Temel üstü vize ücreti beher m2

1,10

İşyeri Temel üstü vize ücreti beher m2

1,30

DEMİR VİZESİ

Demir vizesi ücreti tüm yapılar için beher m2

0,80

BİNA KONTROL ÜCRETİ

Bina kontrol ücreti beher m2

0,90

BELGE ÜCRETİ

İmar paftaları ozalit ücreti (beher adedi)

120,00

Fotoğraf tasdik ücreti (Beher adedi)

70,00

Evrak tasdik ücreti

50,00

Mimari Proje Örneği (CD Adeti)

200,00

Elektrik Projesi Örneği (CD Adeti)

200,00

Statik Projesi Örneği(CD Adeti)

200,00

NUMARATAJ ÜCRETİ

Yapı Ruhsat İşlemlerinde UAVT Tescili için Bağımsız Bölüm Başı   ( Konut için )

50,00

Yapı Ruhsat İşlemlerinde UAVT Tescili için Bağımsız Bölüm Başı         ( İşyeri için )

60,00

İşyeri için Adres Tespit Tutanağı

150,00

Konut için Adres Tespit Tutanağı

100,00

Levha Bedeli İç Kapı için Bağımsız Bölüm Başına

60,00

Levha Bedeli Dış Kapı için Bina Başına

100,00

Numarataj yönetmeliği 17. Madde Kapsamında Bina Kontrol Ücreti

300,00

  Not: Kamu Kurum ve kuruluşlarından UAVT tescili, adres tespiti ve levha bedeli ücreti alınmaz.

 

 

HARİTA İŞLEMLERİ DOSYA KONTROL ÜCRETİ

Tevhid, İhdas, İhdas ve Yola Terk Dosyaları Kontrol Ücreti ( Dosya Başına)

250,00

İmar Uygulamaları Parselasyon Dosya Kontrol Ücreti ( Dosya Büyükşehir Belediyesine Gönderilmeden önce alınır.)

750,00

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

  BASILI EVRAK ÜCRETİ 

Gelirin Türü

Tutarı TL

1

Kayıtlardan suret çıkarma ücreti

25,00

2

Her türlü evrak tasdikinden

25,00