Hizmet Standartları

Hizmet Standartları

ÇAĞLIYANCERİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

 

 

 

 

 

 

 

Yapı Kullanım İzin Belgesi

1- Toprak Vizesi,

2- Temel Vizesi,|

3- Kanal Vizesi

4. Demir Vizesi

5- Cins Değişikliği Yazısı

6 -Kazan TSE Belgesi(merkezi sistem ısıtmalarda)

7- SSK'dan ilişiksiz Belgesi,

8-Numarataj Yazısı,

9 -Sığınak Raporu

10- İş bitirme Tutanağı

11- Harç ve Ücretler

12- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

13- Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı

14- İskân Dilekçesi

1 Hafta

2

Çap

1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

 

4 Saat

3

Kuşat Ruhsat işleri

1- Kimlik Fotokopisi,

2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3-  1 Adet Fotoğraf,

4- Ustalık Belgesi,

5- Kira Kontratı Fotokopisi,

6- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

7- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,  

8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

9- İtfaiye Raporu,

4 Saat

4

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun)

1-Dilekçe

2-Muhtaç Asker ailesi Formu

3-Fakirlik İlmuhaberi

4-Emniyet Tutanağı

5-Zabıta Tutanağı

6-Aile Toplum Kağıdı

1 Hafta

5

Nikâh işlemleri

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- 4 Adet Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

4 Saat

6

İhale işlemleri

1-3 Adet Teklif Mektubu

2-1 Adet Fatura veya Harcama Pusulası

3- Maliyeden borcu yok kağıdı

2 Saat

7

Gelir tahsili işlemleri

1-ÇTV, Emlak Tahsilatı

2-Kiralar Geliri Tahsilatı

3-İmar Harçları

4-Muayene ve Ruhsat Harçları

1 Saat

8

Giderlerin ödenmesi

 

1 Saat

9

Ölçü ve ayar işleri

 

2 Saat

10

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

 

4 Saat

11

Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi

 

2 Saat

12

Gıda Sicil Belgesi

 

2 Saat

         

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri : YAZI İŞLERİ MÜD.             İkinci Müracaat Yeri : İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜD.

İsim           : HAYRİ KUŞ                                                            İsim : HASAN ONARAN

Unvan       : YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ                                          Unvan : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ  

Adres        : ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞK.                      Adres : ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞK.

Tel             : 0 344 351 20 54                                                       Tel : 0 344 351 20 54

Faks          : 0 344 351 20 53                                                     Faks : 0 344 351 20 53

E-Posta     : hayrikus@hotmail.com                                  E-Posta     : hasan-onaran@hotmail.com

 

 

                                                        YARDIMCI AÇIKLAMALAR

 

*TABLOLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ YÖNETMELİK DOSYASINDA MEVCUTTUR. LÜTFEN İNCELEYİNİZ.

 

*YUKARIDAKİ TABLO YA DA TABLOLAR TÜM KURUMLAR İÇİN ŞEKİL AÇISINDAN STANDARTDIR.

 

*TÜM KURUMLAR, KENDİLERİNE BAĞLI BULUNAN BİRİMLERİYLE BİRLİKTE, SADECE VATANDAŞA İLK ELDEN 

 VERİLEN HİZMETLERİNİ TABLOLARA İŞLEYECEKLERDİR.

 

*HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİNDE DAKİKA, SAAT, GÜN, HAFTA VE AY GİBİ ZAMAN BİRİMLERİNDEN UYGUN   

 OLANI SEÇİLECEKTİR.

 

*TABLOLARIN BİR KISMINDA ÖRNEK OLARAK HİZMET TANIMLARI VE BAŞVURUDA İSTENİLEN EVRAKLAR YER 

 ALMAKTADIR. KURUMLAR BU ÖRNEKLERİ DİKKATE ALARAK ÇALIŞMALARINI YAPACAKLARDIR.

 

*ÖRNEKLERDEN HİZMETLERİYLE ÖRTÜŞENLER BİLGİLERİ AYNEN KULLANABİLİRLER. KURUMLARIN ÖRNEKLER 

 ARASINDA  BULUNMAYAN FAKAT KURUM TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLERİ EKLEMELERİ TABLODA OLUPTA

 VERMEDİKLERİ HİZMETLERİ İSE LİSTEDEN ÇIKARMALARI GEREKİR.

 

*HER BİRİM VATANDAŞA SUNDUĞU HİZMET ADEDİ KADAR TABLOLARA SATIR EKLEMESİ YA DA SATIR SİLMESİ 

 YAPABİLİR.

 

*BELEDİYELERİN İKTİSADİ TEŞEKKÜLLERİ(BİT’LER) ÇALIŞMAYA DAHİL DEĞİLDİR.

 

*OLASI SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN İRTİBAT KURABİLECEĞİNİZ YETKİLİ KİŞİLER:

1- Evren BAŞAR – İL PL. UZ.YARD   : 0 312 430 88 93-95/123

2-.Halime EMEÇ – VHKİ                    :0 312 430 88 93-95/163

3-H. Yusuf PADAK – VHKİ                 :0 312 430 88 93-95/126

4-Ömer ÇELİK – VHKİ                       :0 312 430 88 93-95/126

Ana İçerik