Adres Başvurusu İçin İstenilen Evraklar

Adres Başvurusu İçin İstenilen Evraklar

 
 
 ADRES BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER
 

  • Adres Başvurusu İçin Dilekçe.
  • Mimari Proje ( CD Ortamında ).
  • Tapu Fotokopisi.
  • İmar Çapı ( Belediyeden Alınacak ).
  • Numarataj İşlem Ücreti Dekontu